Zdeněk Vlček
NÁŠ PŘÍBĚH

Jak mně korporátní sféra vrátila lásku k učení

Moje jméno je Zdeněk Vlček a dlouhodobě se zabývám osobnostním rozvojem a vzděláváním mladých lidí. Pomáhám jim s přípravou na přijímací zkoušky, maturitu, pracovní pohovory aj. Ale především s hledáním cesty k vlastnímu “PROČ”. Každý si zaslouží dostat příležitost, aby se jednou mohl živit tím, co ho baví. Velmi rád hledám nové cesty a způsoby k dosažení dlouhodobých cílů. 

Přidaná hodnota, kterou chci zprostředkovat je OPRAVDOVOST! Takový druh aktivity, při které děti zapomenou na celý svět a jsou vtažené do světa poznání. Je jedno jestli je přitahují sporty, počítačové hry nebo příroda… Každý v sobě tuto schopnost má a každý ji se správným vedením dokáže objevit a rozvíjet.

V současnosti vyučuji online nejen v České republice, ale i v zahraničí (Gruzie, Izrael, Bali, Portugalsko,… aj.). Zapojuji se do zajímavých vzdělávacích programů, jakým je například: The International Baccalaureate Diploma Programme (mezinárodní maturita), organizuji talentové akce akce různého typu  (www.talentkemp.cz) a také se věnuji hudbě (www.zdenek-vlcek.cz).

Můj příběh ale začal spoustu let zpět a k mému PROČ mě dovedla dřina, chyby, hodně neúspěchu, sebepoznání i šťastných náhod. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným. V roce 2010 jsem dokončil pedagogickou fakultu Hradci Králové, která už navždy bude mou almou mater. V průběhu studia jsem byl pevně rozhodnut, že nikdy učit nebudu. Chtěl jsem dělat kariéru v nějaké společnosti a nejdůležitějším parametrem úspěchu pro mě byly peníze. Vzdělávání jsem vnímal jako cestu k dosažení “papíru”, který mi měl usnadnit pracovní život. Dnes už se na to samozřejmě dívám JINAK. Vyzkoušel jsem si hodně věcí a podařilo se mi najít souvislost, která se k mému úžasu prolínala celým mým životem. Ať jsem dělal cokoli, vždycky jsem nakonec sklouznul ke vzdělávání. Ve finančním sektoru jsem se nachomýtl k zaškolování nových kolegů. Při práci v londýnském baru jsem začal zaučovat nové barmany. Jako vedoucí prodejního oddělení jsem jako bonus získal i práci náboráře a školitele. Ať jsem dělal cokoliv, vzdělávání si mě vždycky našlo. Možná se budete divit, ale přes to všechno mi ještě nějakou dobu nedocházelo, že by se mohlo jednat o činnost, pro kterou jsem se narodil.

Postupem času jsem začal řešit náročnější případy, např. s dětmi se specifickými poruchami učení, s výrazným nadáním, ale deficity v jiných v jiných oblastech, s problémy s chováním, s touhou dostat stipendium na prestižní školy, využít naplno vlastní potenciál aj. Uvědomil jsem si, že je nezbytné, aby se do projektu začali zapojovat odborníci, začal jsem tedy sestavovat tým specialistů a mým cílem bylo a je, abychom dokázali zprostředkovat službu, která v ČR chybí a přináší řešení nedostatků, které v české vzdělávacím systému jsou.

Zde uvádím alespoň pár základních, které vnímám jako nejdůležitější a vlastně tím i vysvětluji, v čem jsme Doučení jinak

  • známky – nejsem zarytě proti nim, ale faktem je, že nemají reálnou vypovídací hodnotu. Vše je do velké míry ovlivněno schopností vycházet s učitelem a adaptací ve škole. K čemu vám je jednička z angličtiny, když nemáte schopnost domluvit se a učit se v ní?
  • provázanost pedagogicko-psychologických poraden a škol – i když je provedena kvalitní diagnostika, do praxe je uvedena jen v setinách případů. Jedna maminka mi říkala, že množstvím dokumentů, které má by si mohla vytapetovat pokoj, tak nějaké využití to má, ale…
  • zaměření na nedostatky – pokud jdou rodiče do školy, jsou si stěžovat nebo vyslechnout stížnost. Ve stejné pozici jsou i učitelé a žáci. To není zrovna motivující prostředí. 
  • vlastní PROČ – téměř se neřeší vnitřní motivace dětí a otázkami, které k ní směřují se nepracuje. 
  • skvělí učitelé – ve školství je spousta učitelů, kteří tam nemají co dělat, pak jsou tam učitelé, kteří odvádějí skvělou práci, ale nemají podporu. Pak jsou lidé, kteří ve školství ještě nejsou, ale měli by být.
  • lokální nedostatek odborníků  pokud chcete pracovat těmi nejlepšími, tak je pravděpodobně nenajdete ve svém okolí a to je jeden z hlavních důvodů, proč Doučení jinak funguje pouze online, dává mi to jistotu, že pro vás budu mít k dispozici skvělého psychologa, speciálního pedagoga, vzdělávacího partnera aj. Nemluvě úspoře ve sférách nákladů a času a tím příznivější ceně.  
  • systémovost a exekutivní řízení českých škol – v mnoha případech ředitel školy nemůže své učitele efektivně řídit, nemůže je přimět, aby se vzdělávali, aby ke konkrétním případům přistoupili jinak. A z druhé strany mezi MŠMT a jednotlivými školami je vakuum, kde chybí manažerské mezistupně a je velmi těžké (nemožné) řídit konkrétní školy. 

V těchto věcech se odlišujeme a mou prioritou není, honit čísla a mít desítky lektorů, nejdůležitější je pro mě kvalita, organický růst, dobrý pocit z odvedené práce a zprostředkování hodnotné služby, která vám umožní výše zmíněné měnit hned a krůček za krůčkem se bude k lepšímu měnit i český vzdělávací systém.