Příběhy našich studentů - Dominik

Před šesti lety jsem se poprvé setkal s Dominikem, mladým chlapcem, který právě vstoupil do šesté třídy. Tento okamžik odstartoval jednu z nejzajímavějších cest mého života, během které mi Dominik otevřel oči v mnoha ohledech vzdělávání, které jsem dříve neviděl. Byl to vztah, kde se role učitele a studenta neustále prolínaly a obohacovaly.

Zpočátku bylo zřejmé, že Dominik se potýká s problémy tradičního školního systému. Nešlo jen o to, že se mu nedařilo dosahovat výsledků, které by odpovídaly jeho úsilí, ale hlavně o to, že školní hodnocení a atmosféra pro něj byly zdrojem velkého stresu. Dominik byl typ studenta, pro kterého jsou známky a školní hodnocení spíše břemenem než odrazem skutečné schopnosti nebo pochopení. Byl jedním z těch, kteří po několika negativních zkušenostech s učiteli těžko zvedali ruku, aby se zeptali na něco, čemu nerozumí. Školní prostředí, místo aby bylo pro něj bezpečným útočištěm, kde se může učit a růst, se stalo místem frustrace.

Bezpečné prostředí je klíčové

.

V průběhu naší spolupráce jsem si uvědomil, jak mnoho dětí postrádá v školním systému přesně to, co Dominik. Bezpečné prostředí, kde mohou být nedokonalé, kde jsou chyby OPRAVDU vnímány jako příležitost k růstu, a kde se mohou cítit svobodně a být sami sebou. Jakmile se dětem dostane takového prostoru, začnou se otevírat, promýšlet své pocity a snění, a lépe zvládat školní výzvy. Často se pak začne ukazovat jejich skutečný potenciál, o kterém jsme ani netušili, že existuje.

Dominikova cesta byla právě taková. Postupně jsme společně překonávali překážky, které mu školní systém stavěl do cesty, a hledali jsme způsoby, jak vzdělávání přizpůsobit jeho potřebám a zájmům. Pomalu, ale jistě se Dominik začal otevírat a objevovat své vlastní „proč“, svoji vášeň pro fitness, která se stala nejen jeho koníčkem, ale i cestou k seberealizaci.

Dnes, po šesti letech, když se ohlížím zpět, vidím, že největší hodnotou naší spolupráce nebylo jen zlepšení akademických výsledků nebo příprava na přijímací zkoušky. Byla to proměna Dominikova pohledu na vzdělávání a jeho vlastní růst jako člověka. Pomohlo mu to najít jeho vlastní cestu, jeho „proč“ a vášeň, která ho žene vpřed. Díky tomu se z něj stal nejen skvělý student, ale především skvělý člověk s vlastní vizí a cílem. 

Dominik našel svou vášeň

.

A nyní bych se rád dotkl tématu, které mi je velmi blízké. Během naší společné cesty jsem měl tu čest sledovat, jak Dominik objevoval a rozvíjel svou vášeň pro fitness. Jeho cesta k sebepoznání a osobnímu rozvoji ho dovedla k pravidelnému cvičení a hlubokému zájmu o zdravou stravu. Dominik je příkladem disciplíny a odhodlání, a jeho zapálení pro zdravý životní styl je nakažlivé.

Dominik je nejen studentem, ale nyní i inspirací pro ty, kdo hledají cestu k lepšímu a zdravějšímu životu. Své zkušenosti a znalosti rád sdílí s ostatními, pomáhá jim nastavit cestu k zdravému životnímu stylu, ať už jde o cvičební rutiny nebo vyváženou stravu.

Pokud máte zájem Dominika podpořit na jeho cestě, nebo pokud hledáte radu a inspiraci v oblasti fitness a zdravého životního stylu, neváhejte se s ním spojit: dominikmervart16@gmail.com.

Tato cesta mě naučila a učí, že vzdělávání není jen o předávání znalostí. Je to cesta, která by měla být přizpůsobena potřebám a snům každého jednotlivce. A že někdy, ve snaze pomoci našim studentům růst, se můžeme naučit stejně tolik, kolik je učíme. Dominik mi ukázal, že vztah učitele a studenta může být mnohem víc – může to být partnerství, ve kterém oba rosteme a učíme se jeden od druhého.

Na závěr bych chtěl zdůraznit jeden zásadní poznatek, který jsem získal během mého pedagogického působení a i práce s Dominikem. “Stačí, když každý pracuje sám na sobě, ne jeden na druhém.” Tento jednoduchý, ale mocný princip je základem pro každý skutečný a hluboký osobní růst.

Pro více informací, jak se i vy můžete stát našim studentem klikněte na: https://bit.ly/analyza-potencialu