Jak začít měnit vzdělávací systém? Mám řešení!


"Nechali byste banku, aby řídila vaše rodinné finance? Ne? Tak proč necháme školy, aby řídily vzdělávání našich dětí?"

 

Stejně jako nenecháme banku, aby řídila naše finance, tak bych neměli nechat školu, aby řídila vzdělávání našich dětí. Princip je velmi podobný, škola potřebuje žáky, aby měla dostatek prostředků. Primárním motivem tedy není žák jako individualita, ale jako zdroj financí. Pokud by vše fungovalo, tzn. žák navštěvuje školu a získá potřebné znalosti a dovednosti, které mu umožní se uplatnit v praxi, je to v pořádku, ale ono to v mnoha případech nefunguje. Proč? 

V momentě, kdy má žák uplatnit, co se naučil, už školu nezajímá, protože nekontroluje jeho dlouhodobé cíle, nepracuje s jeho individualitou, je to pro ni další příjmová položka na seznamu. A ve chvíli, kdy je žák studentem školy je zase odtržený od praxe. 

Vím, zní to hrozně, ale tohle uvědomění je velmi důležité a dokážeme-li s touto informací pracovat, je to vlastně zjištění velmi příjemné! Jak je to možné?

My jsme si totiž zvykli školy přeceňovat a přisuzujeme jim více odpovědnosti, než opravdu mají. Vše se odvíjí od našeho pohledu, a pokud začneme školu vnímat pouze jako dodavatele, je vše v pořádku. No a dodavatele si vybíráme na základě svých potřeb a cílů, dodavatele kontrolujeme a zajímá nás, zda plní, co slíbil a zda se to střetává s naším plánem. Jo, bylo by dobré nějaký plán vzdělávání mít.

Situace na českém vzdělávacím trhu je ale jiná. Školy nevybíráme, ale doufáme, že se na ně dostaneme. Školy nekontrolujeme, nezlobte se, ale známky nejsou kontrola, ale doufáme, že se naše děti „něco“ naučí. Na školy nadáváme, ale i přesto se na ně spoléháme.

Představte si situaci, že má každý rodič svůj individuální vzdělávací plán. Ta nádhera, jak se začíná měnit vzdělávací trh, protože rodiče dětí vědí, co hledají a trh v tomhle funguje naprosto bezchybně. Pokud víme, co chceme dříve nebo později nám to dá. 

Pokud chceme měnit vzdělávací systém, musíme začít nejdřív u sebe, a ne se zase spoléhat, třeba na stát. Stát i trh se nám pokouší dát to, co si myslí, že chceme. Myslím, že je čas to důrazně říct.

 

A co vy a vaše děti? Máte vizi a plán? Jak přemýšlíte o vzdělávání? 

 

Chci vzdělávací plán

 

Autor článku: Mgr. Zdeněk Vlček