Naše služby

Analýza potenciálu dítěte - vstupní diagnostika

Jedná se o klíčovou službu, kterou hodně využívají rodiče, které mají děti se specifickými poruchami učení a s nadáním. V této službě řešíme nejen nedostatky a komplikace, a proto je vhodná i pro rodiče a děti, kteří chtějí zmapovat momentální situaci a pracovat na silných stránkách. Oproti pedagogicko psychologickým poradnám umíme zjištěné poznatky okamžitě uvést do praxe a dosahujeme tak velmi rychlých a kvalitních výsledků. Pokud rozvíjíme své silné stránky a nesoustředíme se pouze na to, co nám nejde. Tak významně zvyšujeme pravděpodobnost, že jednou budeme dělat to, co nás baví! Výstupem z analýzy je dlouhodobý vzdělávací plán.

Velkou výhodou je, že celý proces probíhá online, protože díky tomu se nemusíte spoléhat pouze na lokální odborníky, ale máte k dispozici ty nejlepší. To je jeden z hlavních důvodů, proč Doučení jinak funguje pouze v online prostředí! 

Analýza potenciálu dítěte nebo studenta
SPECIFIKACE

Naše analýza má tři základní podoby

Analýzu potenciálu dítěte nebo studenta provádíme ve třech verzích, které se liší svým rozsahem a z toho plynoucím počtem odborníků, kteří se na procesu podílejí.

Analýzu si můžete objednat ve variantách:

BASIC

STANDARD

PREMIUM

BASIC

Tento základní druh analýzy se soustředí na znalost klíčových předmětů MA, ČJ a AJ.

Máme dlouholeté zkušenosti a jsme schopni velmi rychle zjistit, kde má dítě nedostatky a na čem je potřeba pracovat. Získáte návod, který vám pomůže dosáhnout rychlého zlepšení.

Co získáte?

 • seznam toho, na čem je třeba pracovat a vzdělávat se můžete efektivně sami
 • zadání, které vám pomůže najít toho nejvhodnějšího lektora pro vaše dítě, protože tento výběr je naprosto klíčový
 • známky nemají reálnou vypovídací hodnotu, poznáte opravdovou úroveň vašeho dítěte
 • probereme potenciál a možnosti dalšího vzdělávání, nebudete se přeceňovat, ale ani podceňovat
 • pokud budete s výukou potřebovat pomoct, naši vzdělávací partneři jsou tu pro vás.
STANDARD

Tento druh analýzy naši klienti hojně využívají, pokud mají děti nějaký problém ve škole, se specifickými poruchami učení, s nadáním a diagnózou, ale i ti, kteří chtějí svému dítěti lépe porozumět, ušetřit si starosti a plně využívat jeho potenciál. Třetí strany ve vzdělávání jsou v některých situacích nezastupitelné.

Co tento balíček obsahuje?

 • motivační rozhovor s psychologem (to, že je intervence vhodná pouze, když dojde ke komplikacím je mýtus, který věřím, že každý chápe 🙂
 • rozhovor se speciálním pedagogem
 • rozhovor se vzdělávacím partnerem
Co v rámci balíčku získáte?
 • dokonale zmapovanou výchozí situaci, která vám, na základě našich doporučení, umožní s dítětem efektivně pracovat, obklopit se těmi správnými lidmi a dosahovat rychlých výsledků
 • systémové vyhodnocení znalostí v konkrétních předmětech
 • výstupem z analýzy bude vzdělávací plán, díky kterému dokážete převzít odpovědnost za vzdělávání svého dítěte
 • pokud budete s výukou potřebovat pomoct, naši vzdělávací partneři jsou tu pro vás

PREMIUM

Jedná se o takový “rolls royce” mezi našimi službami. Výstupem z tohoto balíčku je komplexní vzdělávací plán, který vám umožní převzít odpovědnost za vzdělávání vašich dětí do vlastních rukou, kontrolovat, zda školy plní to, co od nich očekáváte a mnoho dalšího. Zmapujeme oblasti, ve kterých je vaše dítě nadané. Budeme konzultovat mimoškolní aktivity, budoucí povolání atd.

Co balíček obsahuje?

 • motivační pohovor s psychologem
 • motivační pohovor se speciálním pedagogem
 • kariérní pohovor a selekce škol
 • komunikace s rodiči
 • psychometrické testy
 • test z českého jazyka, matematiky a angličtiny
 • komplexní vyhodnocení úrovně v klíčových předmětech
 • nastavení volnočasových aktivit
 • výstupem z analýzy je komplexní vzdělávací plán

Dalším krokem pro všechny analýzy je vzdělávací poradenství:

V domluvených intervalech (standardně jednou za půl roku nebo jedou  ročně), budeme hodnotit, jak se nám daří dosahovat vytyčených cílů a aktualizovat vzdělávací plán.

Co získáte?

 • jistotu, že děti směřují k cíli
 • kontrolu nad vzděláváním vašich dětí
 • rozvoj v rámci důležitých oblastí (biologická, sociálně – kulturní, psychologická, environmentální, interpersonální),
 • a mnoho dalších užitečných informací.

Vše pro vaši spokojenost

Vzdělávání je osobní záležitost a tak k němu i přistupujeme. Filozofie naší práce je založena na vzájemné spokojenosti, orientaci na výsledky a dlouhodobé spolupráci. Pomáháme s přípravou nejen na prestižní česká i zahraniční gymnázia. Záleží jen na vás, jaké cíle si zvolíte vy!

NADSTANDARDNÍ REFERENCE - příprava nejen na prestižní gymnázia (ECP, PORG...)

PRAVIDELNÁ KONZULTACE - v domluvených intervalech budeme vyhodnocovat dílčí posuny

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ - pokud s námi nebudete spokojeni, vrátíme vám vaše peníze

Mám zájem

Jestliže vás zaujala některá z nabízených služeb, dejte nám vědět vložením vaší e-mailové adresy. V nejbližší době vás kontaktujeme a dohodneme podrobnosti.