Analýza potenciálu dítěte - vstupní diagnostika

Chcete svoje dítě postavit na tu správnou cestu a nevíte, kde začít? Udělejte si naši analýzu potenciálu, která vám poskytne jasné výsledky, o které se budete moct opřít. 

O čem to celé je

Jak vstupní analýza probíhá a k čemu slouží

Jedná se o první online schůzku se studentem, která je nezbytná k tomu, abyste vy a vaše děti dosáhli svých vzdělávacích cílů.

Celý proces probíhá online, nemusíte se tedy spoléhat pouze na lokální lektory a odborníky, ale máte k dispozici ty nejlepší

Analýza je vedena Mgr. Zdeňkem Vlčkem (zakladatel douceni-jinak.cz) nebo psycholožkou Mgr. Kateřinou Synkovou. Můžete se tedy spolehnout na zajímavé výstupy a doporučení ohledně další práce. 

Stále váháte jestli je analýza potenciálu pro vás? Zkuste se podívat na následující otázky.

Připravujete se na přijímací zkoušky? Chce vaše dítě studovat v cizím jazyce? Máte doma nadané dítě nebo dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Nebaví vaše děti škola? Zápasíte s některými předměty? Máte problém s kázní? Nevíte jaká škola bude pro vaše dítě vhodná? Jednoduše, řešíte ve vzdělávání situace, se kterými si nevíte rady?  

I. část - kdo jsem?

v této fázi získáváme informace, čím více tím lépe. Jediné tak může být výuka dlouhodobě úspěšná.

II. část - co umím?

v této fázi zjišťujeme, co už dítě umí, kde jsou mezery a jakým způsobem se učí.

III. část - kam směřuji?

vypracování individuálního vzdělávacího plánu

IV. část - jak se zlepšuji v čase?

kontrolní ověřování, supervize a případná aktualizace vzdělávacího plánu
SPECIFIKACE

Naše analýza má tři základní podoby

Analýzu potenciálu dítěte nebo studenta provádíme ve třech verzích, které se liší svým rozsahem a z toho plynoucím počtem odborníků, kteří se na procesu podílejí.

Analýzu si můžete objednat ve variantách:

BASIC

STANDARD

PREMIUM

BASIC

Tento základní druh analýzy se soustředí na znalost klíčových předmětů MA, ČJ a AJ.

Máme dlouholeté zkušenosti a jsme schopni velmi rychle zjistit, kde má dítě nedostatky a na čem je potřeba pracovat. Získáte návod, který vám pomůže dosáhnout rychlého zlepšení.

Co získáte?

 • seznam toho, na čem je třeba pracovat a vzdělávat se můžete efektivně sami
 • zadání, které vám pomůže najít toho nejvhodnějšího lektora pro vaše dítě, protože tento výběr je naprosto klíčový
 • známky nemají reálnou vypovídací hodnotu, poznáte opravdovou úroveň vašeho dítěte
 • probereme potenciál a možnosti dalšího vzdělávání, nebudete se přeceňovat, ale ani podceňovat
 • pokud budete s výukou potřebovat pomoct, naši vzdělávací partneři jsou tu pro vás.
STANDARD

Tento druh analýzy naši klienti hojně využívají, pokud mají děti nějaký problém ve škole, se specifickými poruchami učení, s nadáním a diagnózou, ale i ti, kteří chtějí svému dítěti lépe porozumět, ušetřit si starosti a plně využívat jeho potenciál. Třetí strany ve vzdělávání jsou v některých situacích nezastupitelné.

Co tento balíček obsahuje?

 • motivační rozhovor s psychologem (to, že je intervence vhodná pouze, když dojde ke komplikacím je mýtus, který věřím, že každý chápe 🙂
 • rozhovor se speciálním pedagogem
 • rozhovor se vzdělávacím partnerem
Co v rámci balíčku získáte?
 • dokonale zmapovanou výchozí situaci, která vám, na základě našich doporučení, umožní s dítětem efektivně pracovat, obklopit se těmi správnými lidmi a dosahovat rychlých výsledků
 • systémové vyhodnocení znalostí v konkrétních předmětech
 • výstupem z analýzy bude vzdělávací plán, díky kterému dokážete převzít odpovědnost za vzdělávání svého dítěte
 • pokud budete s výukou potřebovat pomoct, naši vzdělávací partneři jsou tu pro vás

PREMIUM

Jedná se o takový “rolls royce” mezi našimi službami. Výstupem z tohoto balíčku je komplexní vzdělávací plán, který vám umožní převzít odpovědnost za vzdělávání vašich dětí do vlastních rukou, kontrolovat, zda školy plní to, co od nich očekáváte a mnoho dalšího. Zmapujeme oblasti, ve kterých je vaše dítě nadané. Budeme konzultovat mimoškolní aktivity, budoucí povolání atd.

Co balíček obsahuje?

 • motivační pohovor s psychologem
 • motivační pohovor se speciálním pedagogem
 • kariérní pohovor a selekce škol
 • komunikace s rodiči
 • psychometrické testy
 • test z českého jazyka, matematiky a angličtiny
 • komplexní vyhodnocení úrovně v klíčových předmětech
 • nastavení volnočasových aktivit
 • výstupem z analýzy je komplexní vzdělávací plán

Dalším krokem pro všechny analýzy je vzdělávací poradenství:

V domluvených intervalech (standardně jednou za půl roku nebo jedou  ročně), budeme hodnotit, jak se nám daří dosahovat vytyčených cílů a aktualizovat vzdělávací plán.

Co získáte?

 • jistotu, že děti směřují k cíli
 • kontrolu nad vzděláváním vašich dětí
 • rozvoj v rámci důležitých oblastí (biologická, sociálně – kulturní, psychologická, environmentální, interpersonální),
 • a mnoho dalších užitečných informací.
image
image
Benefity

Co dítě získá díky analýze jeho potenciálu?

Sebevědomí

Uvědomění si vlastního potenciálu a radost z úspěchu působí na děti velmi blahodárně.

Řád

Pochopení dílčích kroků, které vedou k cíli. Je příjemné vědět, co musíme udělat pro to, aby se nám plnily naše sny.

Svobodu

Orientace na vlastní prožitky a radosti. Když se věnujeme tomu, co máme rádi, je to osvobozující.

Odpovědnost

Uvědomění si váhy vlastních rozhodnutí, která definují náš život.

Růst

Sebepoznání je tou nejharmoničtější cestou rozvoje.

Vizi

Pokud už vím kam směřuji, je snadné vymyslet jak se tam dostanu.

Proč je analýza potenciálu žáka tak klíčová?

A. Einstein řekl: „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

Tento citát mám velmi rád a pro douceni-jinak.cz je velmi příznačný a klíčový. Abychom někomu mohli ukázat cestu ke vzdělání, musíme dokonale pochopit jeho/její osobnost, způsob myšlení, zájmy, touhy (čím více informací, tím lépe:)… To je jediná cesta, která vede k pochopení sebe sama a vlastnímu PROČ!

Mgr. Zdeněk Vlček 

Kolik to bude stát

Vstupní analýza dětského potenciálu

1490
 • online rozhovor (60min)
 • analýza potenciálu
 • prověření připravenosti v základních předmětech MA, ČJ, AJ
 • telefonická konzultace s rodiči a návrh řešení (15min)

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ - pokud s námi nebudete spokojeni, vrátíme vám vaše peníze

NADSTANDARDNÍ REFERENCE - příprava nejen na prestižní gymnázia (ECP, PORG...)

PRAVIDELNÁ KONZULTACE - v domluvených intervalech budeme vyhodnocovat dílčí posuny

image
reference

Co o nás říkají naši klienti

image

Mám zájem o vstupní analýzu

Napište nám a v nejbližší době vás kontaktujeme a dohodneme se na podrobnostech.