Systém naší práce
Jak funguje Doučení jinak?

Systém naší práce

Na začátku všeho stojí analýza, abychom mohli odvést tu nejlepší práci, potřebujeme mít dostatek informací:

 • jaký je momentální stav znalostí
 • co vaše dítě baví a co mu naopak nejde
 • jakým způsobem přemýšlí a jak se efektivně učí
 • z čeho má strach
 • jaké má plány a vize do budoucna
 • zda má nějaké specifické poruchy učení, nadání a mnoho dalšího.

Po analýze přichází telefonát s rodiči, ve kterém detailně probereme získané informace a doplníme je o pohled rodičů, zprávy z PPP, aj. To je velmi důležitá část, která výrazně zvyšuje šanci na úspěch. V případě potřeby doplníme intervenci s odborníky (psycholog, spec. pedagog atd.).,

Na základě toho sestavíme plán, který zefektivní vaše budoucí vzdělávání a ušetří vám starosti. Ne všichni klienti se dále vzdělávají v Doučení jinak, ale pokud ke spolupráci přistoupí, počítáme ji většinou v letech. Každopádně vám poradíme, jak najít pro vaše dítě toho nejvhodnějšího lektora, což je naprosto klíčová záležitost, a budete pro něj od nás mít zadání, které vám výběr velmi usnadní.

systém naší práce

 

Co získáte, pokud se rozhodnete pro výuku v Doučení jinak?

 • Vycházíme z předpokladu, že kvalitních lidí je ve vzdělávání velký nedostatek a proto si je školíme sami. Nepřidělíme vám lektora, kterého jsme viděli jednou na pohovoru (nebo ani to ne). Naše lidi podporuje tým specialistů. Všichni jsou nositeli našeho společného know-how a z lektorů je povyšujeme na vzdělávací partnery.
 • Pracujeme jako tým, takže pokud vaše dítě doučujeme matematiku a angličtinu, uplatňujeme mezipředmětové vztahy, efektivně aplikujeme vhodné metody výuky aj.
 • Získáte podporující a přátelský přístup.
 • Získáte čas pro sebe, za jednu až dvě hodiny se online výuka zaběhne a vše bude probíhat automaticky zcela bez vás.
 • A mnoho dalšího.

Jak rychle uvidíte výsledky?

V horizontu 1 měsíce se zlepší prospěch a vztah ke škole.

V horizontu 2 měsíců se začne projevovat přijímaní odpovědnosti za vlastní vzdělání.

V horizontu 3 měsíců se začne měnit orientace na známky v orientaci na výsledky a vlastní schopnosti a dovednosti.

Dlouhodobě vaše dítě převezme odpovědnost za své vzdělání a dokáže tyto dovednosti aplikovat v praktickém životě.