Filozofie vzdělávání
NÁŠ STYL PRÁCE

Proč je pro nás důležité slovo PROČ?

Ke vzdělávání přistupujeme prostě JINAK

Občas se mě rodiče ptají, jak je možné, že jejich dítě navštěvuje pouze hodiny např. českého jazyka, ale ke zlepšení dochází v jiných předmětech. Přiznám se, že pokud je mi položena tato otázka, jsem jako v sedmém nebi. V tu chvíli cítím, že se střetává naše dlouhodobá vize s realitou.

Ptáte se, jak se tohle může stát? Odpověď je v celku jednoduchá, realizace už trochu složitější. Pokud chceme udělat nějakou změnu, musíme nejprve popsat současný stav. Proč velké množství dětí nechodí s oblibou do školy? Proč často vnímáme vzdělávání jako nutné zlo? No proč?!

Důvodů je mnoho. Ve škole, je nám ve většině případů, formou výkladu předkládáno – CO se máme učit. Někdy je nám podána pomocná ruka a vysvětleno, JAK se to máme učit. Z obrázku uvedeného níže už jste si asi domysleli, co schází. Takhle nastavený vzdělávací proces se nemůže shledávat s dlouhodobým úspěchem. Protože pokud nevíte PROČ se máte něco učit a necítíte nutkavou touhu poznávat, růst, zlepšovat se…, je vzdělávací proces silně zpomalen a v některých případech i zastaven. Často nám schází návrat k podstatě věci. Znát svůj důvod, smysl, očekávání…

A co vy a vaše děti? Už jste našli své PROČ?
Co? Jak? Proč?