Kateřina Synková

Mgr. Kateřina Synková

Psychologie
Praxe:
10 let

Životní cesta

Jmenuji se Kateřina Synková a mým hlavním oborem je psychologie. Již od dětství mi byla sympatická také učitelská profese, proto jsem začala pracovat jako školní psycholog a pedagog. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila o smysluplnosti této práce – poskytovat studentům příležitosti k rozvoji, sledovat jejich rozlet a budovat školní podpůrnou síť je neuvěřitelně naplňující.

Mimo kontext vzdělávání je mi blízký terapeutický rámec. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku, který spojuje mou oblibu v postmoderní filosofii, biologii a evidence-based přístupu (Terapie v postmoderně, Gaudia institut). Za nesmírně účinný (nejen) terapeutický nástroj považuji jazyk a ráda zkoumám, jak mnoho, a zároveň jak málo dokážeme svůj vnitřní svět sdílet prostřednictvím verbální komunikace. V poradenské praxi se snažím u klientů rozvíjet všímavost a napomáhat k osvojení účinných technik práce se stresem. Největší důraz kladu na individuální přístup a tzv. učení se od klienta, jelikož každý jsme jiný a co jednomu pomáhá, druhému může škodit.

Prostřednictvím pracovních zkušeností, stáží a praxí jsem poznala různé typy institucí (psychiatrické, školní, vědecké, korporátní, neziskové) a jsem si vědoma, že jeden z nejobtížnějších úkolů je efektivně nastavit systém, v němž jedinci získají pevnou půdu pod nohama a chuť podílet se na jeho budování. Věřím, že se Doučení jinak právě toto podaří!

Odbornost a dovednosti

psychologie
0%
psychoterapeutický výcvik
0%
rozvoj studentů
0%

Kariéra

Kateřina má bohaté zkušenosti s psychologií nejen ve školním prostředí a je to i jeden z aspektů, který ji přivedl do Doučení jinak. Práce psychologa je ve většině případů využívána pouze v případě nějakých problémů. Vizí Kateřiny je samozřejmě potřeba pomáhat potřebným, ale také zpřístupnit tuto službu i “obyčejným” studentům, aby mohli růst, posouvat se a především žít spokojený život, aby jednou ohli dělat to, co je baví!