Slovní úloha, pro žáky pátých tříd, i s řešením

Slovní úlohy bývají náročné pro všechny věkové skupiny, protože vyžadují značnou míru představivosti. Nejobtížnější to ale mají žáci pátých tříd, protože ještě neznají rovnice a musí si k řešení hledat vlastní cestu, využívat metodu pokus omyl atd. Ač to často působí složitě, dá se tento typ úloh se správným vedením zvládnout. Proto doporučuji rodičům, aby si zkusili úlohu vyřešit, pomůže vám to, vcítit se do vašich školáků a budete pro ně lepším “učitelem.” Až potom se podívejte na řešení. 🙂  

Další důležitou věcí je, že se nám tu propojuje matematika a český jazyk dohromady. Trénujeme tedy představivost, logiku a porozumění textu. Ze začátku to bolí, ale za ty nově vytvořené synapse to stojí! 🙂   

Řešení úlohy z matematiky

Po prvním přečtení zní úloha vždycky složitě, je třeba ji rozdělit do jednotlivých kroků a hlavně vybrat ten první, protože v textu to nemusí být a nebývá napsáno postupně. Často se v úlohách vyskytuje věta, která má za úkol zmást. Tady je to fakt, že se někteří žáci učí oba jazyky, to je pro děti po přečtení velmi frustrující. Pojďme si nejdříve sepsat to, co známe:

Škola má                 … 400 žáků

Anglicky se učí       … 288 žáků

Jedna třetina z 288 žáků se učí i německy. 

————————————————-

První krok: Kolik je jedna třetina z 288? 

288 : 3 = 96

96 žáků se učí německy i anglicky

Druhý krok: Kolik žáků se učí jen jeden jazyk? Všichni žáci kromě 96, kteří se učí oba jazyky: 

400 – 96 = 304

304 žáků se učí jeden jazyk (buď němčinu, nebo angličtinu)

Třetí krok: Kolik žáků se učí německy? Je to 96 žáků, kteří mají oba jazyky. A zbytek žáků kromě těch, kteří se učí jen anglicky: 

288 – 96 = 192

192 žáků se učí jen anglicky a ty musíme odečíst od celkového počtu. 

400 – 192 = 208

Čtvrtý krok: odpověď

Jeden jazyk se učí 304 žáků a pouze německy se učí 208 žáků.

Bavila vás úloha a chtěli byste víc takových příspěvků? Dejte nám vědět!

Zdroj: Státní přijímací zkoušky na střední školy 2023 – StátníPřijímačky.cz [online]. Copyright © [cit. 02.11.2022]. Dostupné z: https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2018/09/statni-prijimacky-matematika-test-zadani-2019-2-nahradni-termin-osmilete-obory.pdf

Autor článku: Mgr. Zdeněk Vlček