Zdeňka Šánová

Mgr. Zdeňka Šánová, DiS.

speciální pedagogika
Praxe:
15 let

Životní cesta

Jsem nejenom speciální pedagog, ale především člověk, kterému není lhostejné, jak se každému daří jít svou cestou, a to i ve smyslu učení a poznávání nových a důležitých věcí nezbytných pro současnost i budoucnost. Jelikož mě nikdy zcela neuspokojovaly běžné metody používané ve školství, jala jsem se hledat jiné možnosti, jak uchopit vzdělávání své nebo druhých. Inspirací jsou mi nejrůznější alternativní pedagogické směry – Montessori pedagogika, Hejného metoda, Živé učení, Waldorfská pedagogika.

Baví mě hledat, vymýšlet a propojovat nové cesty pro individuální podporu každého, kdo mou pomoc uvítá. K lidem mě vždy vedla velká empatie, kterou cítím ke všem živým bytostem. Nejprve jsem využívala této dovednosti ve sociální sféře, později na půdě školství.

Ke speciální pedagogice mě tedy vedla vždy velká potřeba nabízet druhým pomoc. Postupem času jsem zjistila, že pomoc neznamená pouze dovést člověka k cíli, ale především navést ho na cestu k vlastnímu poznání, co pro své úspěšné kroky může udělat sám. V této cestě mi byla velice nápomocná dlouholetá praxe v roli pedagoga v Montessori zařízeních – mateřském centru, školce i škole, kde jsem byla svědkem velkých pokroků dětí a žáků za velmi trpělivé a důmyslné podpory průvodců. Mnohé jsem se také naučila během své praxe ve speciální třídě MŠ a v roli speciálního pedagoga zapojeného do projektu integrace žáků do základních škol. Stěžejní pro vše, co v životě děláme je vnitřní motivace – důvody, pocity a emoce, které nás vedou k dané myšlence, činnosti. S tímto záměrem tedy primárně pracuji a stavím na ní základy individuálního rozvoje a pokroku.

Odbornost a dovednosti

speciální pedagogika
0%
alternativní vzdělávání
0%
učitelství prvního stupně
0%

Kariéra

Zdeňka dlouhodobě zabývá rozvojem a vzděláváním dětí ze všech úhlů pohledu. Má zkušenosti s klasickým i alternativním vzděláváním a její láskou je speciální pedagogika. Mimo jiné má zkušenosti (podložené certifikáty) s Hejného metodou, neurovývojovými souvislostmi v procesu učení, diagnostikou školní připravenosti, speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání, specifickými poruchami chování a mnoho dalšího.